Cesta: Aktuality / Tisková zpráva k desátému výročí


 

Nadační fond Verda podporuje romské studenty již deset let!

 

V letošním roce Nadační fond Verda slaví své desáté výročí. Byl založen v roce 2001 a za dobu svého působení fond již poskytl celkem 1.662.431 Kč studentům a dětem z řad romské komunity. Stipendium či podpora byla poskytnuta 366-ti studentům středních, vysokých škol a učilišť z celé České republiky.

Z našich podkladů vyplývá, že každoročně úspěšně ukončí školní rok cca 70% studentů, kterým jsme přiznali v daném roce příspěvek na studium a pokračují tak zdárně v dalším studiu na vybrané škole. Úplné studium úspěšně dokončí cca 50% studentů. Každoročně se znovu hlásí třetina uchazečů z předchozích let.

Největší procento našich klientů tvoří studenti středních škol – 43% a učňovská mládež – 41%. Vysokoškoláci tvoří 16% našich stipendistů.

Správní radu i výkonný tým Nadačního fondu Verda tvoří celých 10 let v podstatě stejní lidé a také způsob výběru mezi uchazeči o stipendium je od počátku stejný – reflektuje zejména dosažený studijní prospěch a také sociální a rodinné poměry uchazeče. Od počátku existence spolupracuje Nadační fond Verda s romským střediskem DROM, které se podílí na fungování fondu především vyhledáváním a oslovováním nových žadatelů, zajišťuje komunikaci s příjemci nadačních příspěvků a od podzimu roku 2005 rovněž zajišťuje ve spolupráci s Nadačním fondem Verda doučování brněnských studentů se slabšími studijními výsledky v matematice a českém jazyce.

Nadační fond Verda je jediným fondem v ČR zaměřeným na podporu studentů z řad romské komunity, který je financován výhradně ze soukromých zdrojů, tj. z darů několika fyzických osob. V roce 2002 obdržel NF Verda cenu Via Bona, která je udělována každoročně nadací VIA jako uznání za odvahu realizovat nový a neobvyklý projekt.

K desátému výročí práce našeho fondu jsme se rozhodli zveřejnit příběhy několika našich stipendistů. S jejich pomocí chceme ukázat, že cesta romských dětí a mládeže za vzděláním je skutečně složitější a bohužel se řada z nich stále potýká s rasismem a jeho projevy už při prvním setkání se vzdělávacím systémem v České republice. Tito mladí lidé na svém příkladu dokládají, že nedostatek vzdělání, který je jednou z příčin složité situace českých a moravských Romů, není pouze důsledkem nezájmu Romů o další vzdělávání, ale také nedůvěry a problémů, které jim způsobuje celý školský systém stále ještě nedostatečně připravený na děti se specifickými vzdělávacími potřebami.

Předsedkyně správní rady NF Verda Phdr. Kateřina Dubská k tomu uvádí: „Příběhů, které jsem za 10 let práce ve Verdě vyslechla, byla spousta. Některé byly veselé a některé i hodně smutné, ale všechny měly jedno společné: Touhu ve svém životě něco dokázat. A já vždy musím ty mladé lidi, které ve Verdě potkávám, obdivovat za sílu, díky které se jim to povedlo."

Příběhy na téma: „Dokázali to oni, tak vy to dokážete také" najdete na: http://www.verda.amadeo.cz/cs/pribehy/

 

Pro více informací kontaktujte:

Kateřina Dubská, předsedkyně správní rady NF Verda: 777 122 341, katdub@seznam.cz
Miroslav Zima, ředitel DROM, romského střediska a člen správní rady: 545 211 576, miroslav.zima@drom.cz

www.verda.me