Cesta: Aktuality / Tisková zpráva


Nadační fond Verda již 15 let podporuje romské studenty 

NF Verda začal pracovat v roce 2001 jako první fond podporovaný výhradně soukromými dárci. Těsně před letošními vánoci rozdělil další peníze mezi 93 studentů romského původu a zahájil tak 16. ročník svého stipendijního programu.

Od roku 2001 NF Verda poskytl již 3,5 milionu Kč na stipendia pro 654 stipendistů. Fond podporuje studenty všech typů vzdělávání, největší procento stipendistů je ze středních škol (309 stipendistů), průběžně se zvyšuje zastoupení vysokoškoláků, fond podpořil už 125 studentů vysokých škol. Původně působil jen v Brně, dnes je jeho činnost celorepubliková, velká část stipendistů je podporována dlouhodobě až do úspěšného ukončení studia.

Zakladatelé NF Verda - PhDr. Kateřina Bačová, Ing. Jan Klaus, Ing. Karel Kalný a Miroslav Zima – stále pracují ve správní radě NF Verda bez nároku na odměnu, takže NF má zcela minimální správní náklady a všechny poskytnuté finance jdou přímo na podporu studentů. Od začátku Verda úzce spolupracuje s brněnským střediskem DROM.

Zakladatelka a předsedkyně správní rady NF Kateřina Bačová (publikující pod jménem Kateřina Dubská) k tomu říká: “Verdu občas považuji za malý zázrak. Když jsme ji zakládali, mnozí nám otevřeně sdělovali, že jsme blázni a jenom zbytečně vyhazujeme vlastní peníze. Dnes naopak většina chápe, že vzdělání je jedna z mála skutečně fungujících, i když dlouhodobých cest, jak změnit situaci jakékoli minority. Zázrakem je i to, že se k nám hlásí stále více velmi kvalitních studentů mnoha studijních oborů, že kterých si můžeme vybírat. Po patnácti letech mého působení ve Verdě mohu říci, že jsou opravdu vidět výsledky velmi dobré práce mnoha neziskových organizací působících v romských oblastech, které pracují s romskými dětmi od předškolního věku. A také to, že organizací podporujících tento směr pomoci romské komunitě postupně přibývá, letos jsme například obdrželi významnou finanční pomoc od dalšího soukromého fondu – Nadace Albatros.”

Další člen správní rady – ředitel střediska DROM Miroslav Zima – podotkl: “Důležité je i sledovat změnu samotných studentů. Jsou mnohem sebevědomější, mají mnohem jasnější představu o své budoucnosti a práci, velmi si vážíme těch, kteří mnohdy překonávají dosti obtížně překážky na cestě k ní, zejména obtížnou sociální situaci své rodiny. Nicméně asi největší změna je vidět na jejich rodičích a na jejich motivaci. Před patnácti lety si tolik neuvědomovali, jak je vzdělání pro budoucnost jejich dětí důležité a dnes nám říkají, že i když sami mají často jen základní vzdělání, jejich děti už ho mít musí. A to je asi ta nejlepší zpráva i pro mne.”

Nadační fond Verda při přidělování stipendií přihlíží především ke kvalitě studijních výsledků a se stipendisty a jejich rodiči se setkává osobně. 

 

Kontakty: Kateřina Bačová

Miroslav Zima