Cesta: Aktuality / V roce 2006 jsme nechali provést výzkum našich stipendistů, jehož cílem bylo zjistit další uplatnění studentů, kteří byli podporováni naším nadačním fondem


V roce 2006 jsme nechali provést výzkum našich stipendistů, jehož cílem bylo zjistit další uplatnění studentů, kteří byli podporováni naším nadačním fondem.

Nadační fond Verda - analýza (od šk. r. 2000/2001 - do šk. r. 2005/2006)

Vytipováno k oslovení bylo celkem 57 brněnských klientů Verdy, kterým byla v uvedeném období poskytnuta finanční podpora a v současnosti již klienty Verdy nejsou. Během listopadu/prosince 2006 jsme zjišťovali jejich úspěšnost při studiu a na trhu práce.
Pozn. vzhledem k tomu, že průzkum šel až několik let zpět do minulosti, nepodařilo se zkontaktovat všechny bývalé klienty nadačního fondu, kteří změnili adresu a v současnosti se nám je již nedaří vyhledat. V některých případech byly informace doplněny podle poznatků TSP - zejména u tématu dokončení/nedokončení studia.

Studium na SŠ/SOU

 • dokončilo: 15, z toho 4x maturita, 11x výuční list
 • nedokončilo: 22
 • pokračuje: 4
 • nezjištěno: 16

Zaměstnání

 • pracuje: 14, z toho 8 s dokončeným SŠ nebo SOU vzděláním, 6 s nedokončeným
 • v evidenci úřadu práce: 10, z toho 4 s dokončeným SŠ nebo SOU vzděláním, 6 s nedokončeným
 • mateřská dovolená: 5, z toho 2 s dokončeným SŠ nebo SOU vzděláním, 3 s nedokončeným
 • výkon trestu: 1, s nedokončeným SŠ nebo SOU vezděláním
 • pokračuje ve studiu: 4
 • nezjištěno: 23, z toho 1 s dokončeným SŠ nebo SOU vzděláním , 6 s nedokončeným, 16 nezjištěno vůbec (viz. výše)

Zaměstnání - struktura

 • automechanik
 • elektrikář
 • kuchařka
 • operátor výr. linky (4x)
 • pedagogický asistent
 • podnikatel s textilem
 • pomocný zední
 • údržbář
 • výkopové práce
 • nezjištěno (2x)

Závěr:

Vycházíme-li z informací od klientů, které se nám podařilo nekontaktovat, a z toho, že nedokončení studia považujeme za neúspěch, naopak dokončení studia a další pokračování ve studiu za úspěch, je úspěšnost našich klientů téměř padesátiprocentní. Zajímavé je i to, že tomuto odpovídá i další uplatnění našich klientů po dokončení studia - tj. 15 dokončilo studium, 14 pracuje.