Cesta: Aktuality / Verda funguje již 10 let


 

Verda funguje již 10 let!

V letošním roce Nadační fond Verda slaví své desáté výročí. Náš nadační fond byl založen v roce 2001. Od této doby se k nám přihlásilo celkem 649 studentů ze středních, vysokých škol a učilišť. Stipendium bylo poskytnuto 366ti studentům. Každoročně se znovu hlásí cca třetina uchazečů z předchozích let. Za dobu svého působení fond poskytl 1.662.431 Kč na stipendia studentům z řad romské komunity. Z našich podkladů vyplývá, že každoročně ukončí školní rok cca 70% studentů, kterým jsme přiznali v daném roce příspěvek na studium a pokračují tak zdárně v dalším studiu na vybrané škole.

Nadační fond Verda je jediným fondem v ČR zaměřeným na podporu studentů z řad romské komunity, který je financován výhradně ze soukromých zdrojů.

 

Novinka k desátému výročí-příběhy našich studentů:

Dokázali to oni, vy to dokážete také.