Cesta: Čísla o Verdě


Podporujeme vzdělávání romské mládeže

 Fond začal fungovat ve školním roce 2001/2002 a za dobu své existence poskytl 724 stipendií 532 studentům a učňům v celkové výši 3.884.688 Kč (data ke dni 30.9.2017). Fond podporuje studenty z řad romské mládeže, kteří navštěvují formou denního studia učiliště, střední a vysoké školy.

Studium řádně ukončilo 351 našich stipendistů, z toho cca 37% SŠ pokračuje na VŠ nebo VOŠ

Fond spolupracuje s brněnským romským střediskem DROM, se školami s vyšším počtem romských žáků a s romskými poradci a asistenty z celé republiky. Žádosti klientů jsou konzultovány a kontrolovány, aby nedocházelo k dvojímu vyplácení příspěvků nebo nebyly vypláceny zbytečně a neoprávněně. Výběr stipendistů je dvoukolový, hlavním kritériem výběru je školní prospěch. Studenti, kteří splňují kritéria školního prospěchu, jsou pozváni k osobnímu pohovoru, na jehož základě dojde k definitivnímu zařazení mezi stipendisty NF Verda.

Podmínky a způsob vyplácení - příspěvek je většinou rozdělen na dvě části, každá z nich je poskytnuta až na základě doložení, že student ukončil pololetí nebo celý ročník.Výjimkou jsou studenti z Brna, jejichž prospěch nesplňuje kritéria výběru v prvním kole. NF jim ve spolupráci s romským střediskem DROM nabídne možnost doučování z matematiky a českého jazyka. V případě, že se budou doučování zúčastňovat s max. 20% absencí, je jim poskytnuto stipendium. V případě, že si z těchto předmětů dokonce známku zlepší, jsou odměněni finančním bonusem ve výši 1.000 Kč za zlepšený předmět.

Fond přispívá romským studentům formou poskytování stipendia. Průměrná výše příspěvku se pohybuje kolem 7.000 Kč a je závislá především na školním prospěchu studenta a studijním ročníku. Čím lepší prospěch a blíže k maturitě či vyučení, tím vyšší stipendium:-) Výjimkou jsou pouze studenti VŠ a VOŠ, zde z pochopitelných důvodů nepřihlížíme ke studijnímu prospěchu, pouze k ukončeným semestrům. Výše stipendia u těchto studentů se pohybuje od 9.000 do 13.000 Kč.

To znamená, že již darem ve výši 7.000 Kč podpoříte dalšího romského studenta nebo učně.